En del av Latin Reiser
En magisk reise

Økonomi

  På 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde Peru en katastrofal økonomi med en inflasjon på det høyeste på 10,000%, hvor man byttet myntenhet 2 ganger. Under Fujimori fikk man stabilisert inflasjonen og er nå på 4%. I 1999 hadde Peru en eksport verdt 5.9 milliarder dollar, og en BNP på 116 milliarder dollar. De største eksportnæringene er kobber, fisk, jordbruksprodukter, zink, gull og olje. Turistnæringen er den tredje viktigste sektoren i Perus økonomi, og det har blomstret en stor ny tekstilindustri. Perus største handelspartnere er USA, Japan, Tyskland, England, Chile og Columbia. Peru er et land med mye rikdom men den er veldig skjevt fordelt. Det meste av kapital begrenser seg til Lima, mens provinsene har veldig lite. Innen byene er det også stort skille mellom fattig og rik. Det er blitt en ganske stor teknologisk utvikling i Peru de siste årene, fordi myndighetene legger til rette muligheter for mulitnasjonale selskaper å etablere seg og å investere, og dermed skapes aktivitet og utvikling. De siste 20 årene har Peru opplevd en sterk økonomisk vekst, og har blant Latin-Amerikas mest stabile økonomier.Det er likevel store forskjeller mellom fattig og rik, og lønnstakere ser ofte ikke til de store bedringene. Arbeidssituasjonen har bedret seg betraktelig, og det er mye enklere å finne arbeid i dag enn for 20 år siden. En ganske stor del av den peruanske økonomien er uformell, ca 50% og gjør at mange står utenfor sosiale rettigheter, men på grunn av den sterke økonomiske veksten i landet, har stadig flere kommet seg ut av fattigdom. Fra begynnelsen av 90-tallet til 2013 har fattigdom har gått ned fra 50% til 25%, og ekstremfattigdom fra 20% til 6%. De beste tallene finnes i de store byene og på kysten, mens avsidesliggende landsbyer med høy andel indiansk befolkning har sett minst til den store økonomiske bedringene. Peru har kommet greit ut av de økonomiske krisene resten av verden har følt på kroppen de siste årene, og noe av grunnen til dette er at økonomien er basert på stor grad av reell verdiskapning og i mindre grad spekulasjoner. En annen grunn er at landet har enorme naturrikdommer som man har kunnet utnytte i større grad med en stabil politikk og økonomi, og uten de store konfliktene.                      
Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+