En del av Latin Reiser
En magisk reise

Religion

  Katolisisme er den mest utbredte religionen i Peru, og ca 90% tilhører denne. Det er også den offisielle religionen, men det er full religionsfrihet i landet, og stat og kirke er fraskilt. Det finnes minoriteter av jøder, protestanter, indianske religioner og de fleste kristne undergrupperinger er representert. I deler av landet kombineres katolisismen med deres urgamle religiøse tradisjoner. Hele Peru var dominert av inkaene eller quetchua-folket før spanjolene ankom, og de innførte Quetchua som språk over hele regionen, og også videreførte Andes-troen. Den innebærer en sterk tro på universets gud, Wiracocha, men også til naturlige elementer som fjell, vann, jord osv. Pachamama eller Moder Jord er en sentral del av troen, og det utføres ofte ritualer som ofringer til Pachamama. Dette er fullt levende den dag i dag. De hadde også et hellig symbol, Andeskorset, et kors i tre steg, der hvert steg representerer de tre hellige dyrene: Kondor, Puma og Slange. Hvert av dyrene representerer igjen universet, moder jord og underverdenen; Makt, styrke og visdom; Fremtid, nåtid og fortid. De fire endene av korset representerer himmelretningne, da inkaene hadde stor astronomisk kunnskap. Selv om spanjolene lenge forbød all indiansk tro, og døpte de indianske katolsk, fortsatte quetchua-folket med sine religiøse tradisjoner. For å klare å konvertere de, ble de ble nødt til å tilpasse katolisismen med en mengde indianske elementer. Man har blant annet en sort kristus, som kalles jordskjelvenes herre, peruanerne går mann av huse for å gå i prosesjoner til ære for denne tilpassede utgaven av Kristus. Religiøse malerier viser til at jesu disipler spiste marsvin under den siste nattverd.   Innhold

1. Religiøse høytider

1.1 Señor de los Milagros

1.2 Inti Raymi – Solfesten

1.3 Virgen de Candelaria

  Religiøse høytider Señor de los Milagros I oktober og november holdes det prosesjoner i Lima hver søndag til ære for Señor de los Milagros. Kvinnene går i lilla kåper og mennene i dress med lilla bånd og figurer av kristus. De går gjennom Limas gater og ender opp ved kirken “Las Nazarenas”. Det er en stor folkefest, og det er en stor ære både for ungdom og voksne å være bærere i prosesjonen, og det kommer pilgrimmer fra store deler av Peru og også fra andre Latin-Amerikanske land for å overvære høytiden.

opp

Inti Raymi – Solfesten Inkaene hadde en stor feiring ved solverv, den 21.juni hvert år, Dette var også nyttår for inkaene. I dag holdes store seremonier i Cusco på samme dag for å ivareta de gamle indianske tradisjonene. Mange turister og Peruanere samles på denne store festen hvert år i Cusco mellom 21 og 24 juni.

opp

Virgen de Candelaria Puno og området rundt Titikakasjøen er folkore-hovedstaden i Peru. Hvert år i februar holdes en stor fest til ære for skytshelgenen til Puno, Jomfruen av Candelaria. Festen varer en uke, og de indianske innbyggerne kler seg opp i sine mest staselige antrekk. Det danses i gatene til høy musikk, og mange kler seg også ut med masker, og det kan minne mye om et karneval. Puno er et av områdene med høyest andel indiansk befolkning og under denne høytiden kan innbyggerne utfolde seg i sine egne tradisjoner.
Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+